MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning til skoleåret 22/23

Du kan skrive dit barn op til en københavnsk folkeskole og fritidsinstitution fra mandag den 8. november til og med søndag den 28. november 2021.

ÅBENT HUS PÅ KKFO Borgen og Heibergskolen

ÅBENT HUS 2021

I forbindelse med indskrivning til skoleåret 2022-23 holder vi åbent hus for alle interesserede:

Tirsdag den 9. november kl. 17.00 - 19.00

Børn- og unges inputs til biodiversitetsstrategi 2050

Heibergskolens 8v har sammen med 2 andre 8. klasser i Kbh. deltaget i et undervisningsforløb, som mundede ud i et forslag til Københavns Biodiversitetsstrategi.

Overordnet målsætning

Se vedhæftede dokument om Heibergskolens Værdier og Målsætning.